Τo Πανεπιστήμιο Κρήτης σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στη «Βραδιά Σύγχρονης Φυσικής»,

Σκοπός της Βραδιάς είναι να παρουσιάσει στο κοινό του Ηρακλείου σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις
της φυσικής επιστήμης καθώς και τις δραστηριότητες του Κέντρου Κβαντικής Πολυπλοκότητας και
Νανοτεχνολογίας Κρήτης, του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Κέντρο αυτό, το οποίο
αποτελεί ερευνητική πρωτοπορία και παγκόσμια αριστεία της Κρήτης στο πολλά υποσχόμενο πεδίο των
κβαντικών τεχνολογιών, προσφέρει τις ερευνητικές υποδομές του, όπως το υπερ-υπολογιστικό σύστημα
METROPOLIS, σε φορείς της Κρήτης για την επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη.

Η Βραδιά περιλαμβάνει ομιλίες από τους

Γ. Νεοφώτιστος, Ερευνητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Σύγχρονες
ερευνητικές κατευθύνσεις και το Κέντρο Κβαντικής Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης»
Δ. Χριστοδουλίδης, Καθηγητής της Σχολής Οπτικής και Φωτονικής (CREOL) του Πανεπιστημίου της
Κεντρικής Φλώριδας με θέμα «Εξερευνώντας τον κόσμο μεταξύ κλασσικής και κβαντικής Φυσικής»
Κ. Γαβρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Ιστορία νέων γνωστικών περιοχών στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία»
Συντονιστής: Γ. Τσιρώνης, Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Τμήματος
Φυσικής

Στο τέλος της βραδιάς θα παρακολουθησετε την παράσταση MIND GAMES από τον μοναδικο Amazing Dio